CHU MINH - Chuyên cung cấp mực in, linh kiện máy in

Trang Chủ

096.1405140
 • Hỗ Trợ Trực Tuyến

  Phòng kinh doanh

 • Điện Thoại Hỗ Trợ

  Phòng kinh doanh

  • 08. 3837.4789

GẠT TỪ HP 2600

GẠT TỪ HP 2600

Giá: 80.000 VNĐ

GẠT MỰC HP 2600

GẠT MỰC HP 2600

Giá: 80.000 VNĐ

GẠT TỪ HP 1215

GẠT TỪ HP 1215

Giá: 80.000 VNĐ

GẠT MỰC HP 1215

GẠT MỰC HP 1215

Giá: 80.000 VNĐ

GẠT TỪ HP 2600  

Giá: 80.000 VNĐ

Dùng cho máy in Hp Laser Cl 1600-2600-2605…Canon : Cl 5000-5100 (Hàng Tháo Máy)
GẠT MỰC HP 2600  

Giá: 80.000 VNĐ

Dùng cho máy in Hp Laser Cl 1600-2600-2605…Canon : Cl 5000-5100 (Hàng Tháo Máy)
GẠT TỪ HP 1215  

Giá: 80.000 VNĐ

Dùng cho máy in Hp : Laser Cl 1215-1515…Canon : Cl 5050… ( Hàng Tháo Máy )
GẠT MỰC HP 1215  

Giá: 80.000 VNĐ

Dùng cho máy in Hp : Laser Cl 1215-1515…Canon : Cl 5050… ( Hàng Tháo Máy )
GẠT TỪ LEXMARK E 120

GẠT TỪ LEXMARK E 120

Giá: 60.000 VNĐ

GẠT MỰC LEXMARK E 120

GẠT MỰC LEXMARK E 120

Giá: 60.000 VNĐ

GẠT TỪ EPSON 2500

GẠT TỪ EPSON 2500

Giá: 74.000 VNĐ

GẠT MỰC EPSON 2500

GẠT MỰC EPSON 2500

Giá: 74.000 VNĐ

GẠT TỪ LEXMARK E 120  

Giá: 60.000 VNĐ

Dùng cho máy in Lexmark: E120…
GẠT MỰC LEXMARK E 120  

Giá: 60.000 VNĐ

Dùng cho máy in Lexmark: E120…
GẠT TỪ EPSON 2500  

Giá: 74.000 VNĐ

Dùng cho máy in Epson: 9100-N2500 …
GẠT MỰC EPSON 2500  

Giá: 74.000 VNĐ

Dùng cho máy in Epson: 9100-N2500 …
GẠT MỰC EPSON 5900

GẠT MỰC EPSON 5900

Giá: 74.000 VNĐ

GẠT TỪ X P8E

GẠT TỪ X P8E

Giá: 53.000 VNĐ

GẠT MỰC X P8E

GẠT MỰC X P8E

Giá: 53.000 VNĐ

GẠT TỪ X 3110

GẠT TỪ X 3110

Giá: 32.000 VNĐ

GẠT MỰC EPSON 5900  

Giá: 74.000 VNĐ

Dùng cho máy in Epson: 5900-6100-6200 …
GẠT TỪ X P8E  

Giá: 53.000 VNĐ

Dùng cho maý in Xerox phaser: DP P8E- P8EX- 4505- 4508- PRO 385 Lexmark : E 310- ML 5000
GẠT MỰC X P8E  

Giá: 53.000 VNĐ

Dùng cho maý in Xerox phaser: DP P8E- P8EX- 4505- 4508- PRO 385 Lexmark : E 310- ML 5000
GẠT TỪ X 3110  

Giá: 32.000 VNĐ

Dùng cho máy in Xerox phaser: 3110-3120 …
GẠT MỰC X 3110

GẠT MỰC X 3110

Giá: 32.000 VNĐ

GẠT TỪ SAMSUNG 1710

GẠT TỪ SAMSUNG 1710

Giá: 32.000 VNĐ

GẠT MỰC SAMSUNG 1710

GẠT MỰC SAMSUNG 1710

Giá: 32.000 VNĐ

GẠT TỪ SAMSUNG 1610

GẠT TỪ SAMSUNG 1610

Giá: 32.000 VNĐ

GẠT MỰC X 3110  

Giá: 32.000 VNĐ

Dùng cho máy in Xerox phaser: 3110-3120 …
GẠT TỪ SAMSUNG 1710  

Giá: 32.000 VNĐ

Dùng cho máy in Samsung: 1710-Scx4200-Scx4300…Xerox : 3210-120-3121 Lexmark : x215
GẠT MỰC SAMSUNG 1710  

Giá: 32.000 VNĐ

Dùng cho máy in Samsung: 1710-Scx4200-Scx4300…Xerox : 3210-120-3121 Lexmark : x215
GẠT TỪ SAMSUNG 1610  

Giá: 32.000 VNĐ

Dùng cho máy in Samsung: 1610-1640--4521F …Xerox: PE220- 3435- 3124- 3125- 3120
 • logopartner
 • logopartner
 • logopartner
 • logopartner
 • logopartner
 • logopartner
 • logopartner
 • logopartner