CHU MINH - Chuyên cung cấp mực in, linh kiện máy in

Trang Chủ

096.1405140
 • Hỗ Trợ Trực Tuyến

  Phòng kinh doanh

 • Điện Thoại Hỗ Trợ

  Phòng kinh doanh

  • 08. 3837.4789

Chia giấy HP 1100

Chia giấy HP 1100

Giá: 42.000 VNĐ

Quả đào HP 1100

Quả đào HP 1100

Giá: 42.000 VNĐ

Cụm sấy HP LaserJet 5000

Cụm sấy HP LaserJet 5000

Giá: 3.045.000 VNĐ

Cụm sấy HP LaserJet 4300

Cụm sấy HP LaserJet 4300

Giá: 5.880.000 VNĐ

Chia giấy HP 1100  

Giá: 42.000 VNĐ

Quả đào HP 1100  

Giá: 42.000 VNĐ

HP LaserJet 1100, HP LaserJet 1100a, HP LaserJet 1100se, HP LaserJet 1100xi, HP LaserJet 3200, HP LaserJet 3200m, HP LaserJet 3200se
Cụm sấy HP LaserJet 5000  

Giá: 3.045.000 VNĐ

Supported models

Laserjet 5000 Laserjet 5000N Laserjet 5000TN Laserjet 5000DTN
Cụm sấy HP LaserJet 4300  

Giá: 5.880.000 VNĐ

Laserjet 4300 Laserjet 4300N Laserjet 4300TN Laserjet 4300DN Laserjet 4300DTN
Cụm sấy HP LaserJet 4250

Cụm sấy HP LaserJet 4250

Giá: 5.880.000 VNĐ

Cụm sấy HP LaserJet 4200

Cụm sấy HP LaserJet 4200

Giá: 4.410.000 VNĐ

Cụm sấy HP LaserJet 4100

Cụm sấy HP LaserJet 4100

Giá: 2.520.000 VNĐ

Cụm sấy HP LaserJet 4250  

Giá: 5.880.000 VNĐ

Laserjet 4240 Laserjet 4250 Laserjet 4250N Laserjet 4250TN Laserjet 4250DTN Laserjet 4250DTNS Laserjet 4250DTNSL Laserjet 4350 Laserjet 4350N Laserjet 4350TN Laserjet 4350DTN Laserjet 4350DTNS Laserjet 4350DTNSL
Cụm sấy HP LaserJet 4200  

Giá: 4.410.000 VNĐ

Laserjet 4200 Laserjet 4200N Laserjet 4200TN Laserjet 4200DTN Laserjet 4200DTNSL
Cụm sấy HP LaserJet 4100  

Giá: 2.520.000 VNĐ

Laserjet 4100, Laserjet 4100N, Laserjet 4100TN, Laserjet 4100DN, Laserjet 4100DTN.
Cụm sấy HP LaserJet 1020  

Giá: Call

Cụm sấy Canon LBP 2900 - HP 1020/1010
Lô ép PANA 503

Lô ép PANA 503

Giá: Call

Lô ép Epson 2020

Lô ép Epson 2020

Giá: Call

Lô ép PANA 503  

Giá: Call

Dùng cho:Panasonic KXF - P502/503/512/513
Lô ép Lexmark E230  

Giá: Call

Dùng cho : Lexmark E230/232
Lô ép Lexmark E120  

Giá: Call

Dùng cho : Lexmark E120
Lô ép Epson 2020  

Giá: Call

Dùng cho: Epson 2020/2500
Lô ép Samsung1610

Lô ép Samsung1610

Giá: Call

Lô ép Samsung1710

Lô ép Samsung1710

Giá: Call

Lô ép Brother 2140  

Giá: Call

Dùng cho: Brother 2140
Lô ép Brother 2840  

Giá: Call

Dùng cho: Brother 2820/2840/2040/7420
Lô ép Samsung1610  

Giá: Call

Dùng cho: Samsung 1610
Lô ép Samsung1710  

Giá: Call

 • logopartner
 • logopartner
 • logopartner
 • logopartner
 • logopartner
 • logopartner
 • logopartner
 • logopartner