CHU MINH - Chuyên cung cấp mực in, linh kiện máy in

Trang Chủ

096.1405140
 • Hỗ Trợ Trực Tuyến

  Phòng kinh doanh

 • Điện Thoại Hỗ Trợ

  Phòng kinh doanh

  • 08. 3837.4789

PHÔI 05A

PHÔI 05A

Giá: 60.000 VNĐ

PHÔI 36A

PHÔI 36A

Giá: 60.000 VNĐ

PHÔI 35A

PHÔI 35A

Giá: 60.000 VNĐ

PHÔI 53A

PHÔI 53A

Giá: 50.000 VNĐ

PHÔI 05A  

Giá: 60.000 VNĐ

Dùng cho máy in HP 2035/2055
PHÔI 36A  

Giá: 60.000 VNĐ

Dùng cho máy in HP P1505/M1522/M1120
PHÔI 35A  

Giá: 60.000 VNĐ

Dùng cho mày in HP 1005/ 1006
PHÔI 53A  

Giá: 50.000 VNĐ

Dùng cho máy in HP P2014/P2015/M2727
PHÔI 49A

PHÔI 49A

Giá: 50.000 VNĐ

PHÔI 12A

PHÔI 12A

Giá: 46.000 VNĐ

PHÔI 13A

PHÔI 13A

Giá: 46.000 VNĐ

PHÔI 92A

PHÔI 92A

Giá: 46.000 VNĐ

PHÔI 49A  

Giá: 50.000 VNĐ

Dùng cho máy in HP1160/ 1320
PHÔI 12A  

Giá: 46.000 VNĐ

Dùng cho máy in HP 1010/ 1015/ 1020/ 3015/ 3030
PHÔI 13A  

Giá: 46.000 VNĐ

Dùng cho máy in HP 1300
PHÔI 92A  

Giá: 46.000 VNĐ

Dùng cho máy in HP 1100/ 1100A
PHÔI 15A

PHÔI 15A

Giá: 46.000 VNĐ

PHÔI 15A  

Giá: 46.000 VNĐ

Dùng cho máy in HP 1200/ 1200/ 1220/ 3300
 

Giá:

 

Giá:

 

Giá:

 • logopartner
 • logopartner
 • logopartner
 • logopartner
 • logopartner
 • logopartner
 • logopartner
 • logopartner