CHU MINH - Chuyên cung cấp mực in, linh kiện máy in

Trang Chủ

096.1405140
 • Hỗ Trợ Trực Tuyến

  Phòng kinh doanh

 • Điện Thoại Hỗ Trợ

  Phòng kinh doanh

  • 08. 3837.4789

Cartridge HiJet H29X

Cartridge HiJet H29X

Giá: 1.550.000 VNĐ

Cartridge HP 29X

Cartridge HP 29X

Giá: 3.670.000 VNĐ

Cartridge HiJet H55A

Cartridge HiJet H55A

Giá: 1.050.000 VNĐ

Cartridge HP 55A

Cartridge HP 55A

Giá: Call

Cartridge HiJet H29X  

Giá: 1.550.000 VNĐ

Dùng cho:HP LJ 5000/5100
Cartridge HP 29X  

Giá: 3.670.000 VNĐ

Dùng cho: Hp LaserJet 5000/5100
Cartridge HiJet H55A  

Giá: 1.050.000 VNĐ

Dùng cho HP LJ P3015 Seri
Cartridge HP 55A  

Giá: Call

Dùng cho: HP LJ P3015 seri
Cartridge HP 51A

Cartridge HP 51A

Giá: 2.520.000 VNĐ

Cartridge HiJet H51A

Cartridge HiJet H51A

Giá: 1.050.000 VNĐ

Cartridge HiJet H64A

Cartridge HiJet H64A

Giá: 1.365.000 VNĐ

Cartridge HP 64A

Cartridge HP 64A

Giá: 3.021.000 VNĐ

Cartridge HP 51A  

Giá: 2.520.000 VNĐ

Dùng cho: HP LJ P3005/M3027/M3035 seri
Cartridge HiJet H51A  

Giá: 1.050.000 VNĐ

Dùng cho: HP LJ P3005/M3027/M3035 seri
Cartridge HiJet H64A  

Giá: 1.365.000 VNĐ

Dùng cho: HP LaserJet P4014/P4015/P4515
Cartridge HP 64A  

Giá: 3.021.000 VNĐ

Dùng cho: HP LaserJet P4014/P4015/P4515
Cartridge HiJet H45A

Cartridge HiJet H45A

Giá: 1.250.000 VNĐ

Cartridge HP 45A

Cartridge HP 45A

Giá: 3.956.000 VNĐ

Cartridge HiJet H42A

Cartridge HiJet H42A

Giá: 1.250.000 VNĐ

Cartridge HP 42A

Cartridge HP 42A

Giá: 2.920.000 VNĐ

Cartridge HiJet H45A  

Giá: 1.250.000 VNĐ

Dùng cho: HP LaserJet 4345 MFP seri
Cartridge HP 45A  

Giá: 3.956.000 VNĐ

Dùng cho: HP LaserJet 4345 seri
Cartridge HiJet H42A  

Giá: 1.250.000 VNĐ

Dùng cho: HP LaserJet 4250/4350 seri
Cartridge HP 42A  

Giá: 2.920.000 VNĐ

Dùng cho: HP LaserJet 4250/4350 seri
Cartridge HiJet H39A

Cartridge HiJet H39A

Giá: 1.250.000 VNĐ

Cartridge HP 39A

Cartridge HP 39A

Giá: 3.956.000 VNĐ

Cartridge HiJet H38A

Cartridge HiJet H38A

Giá: 1.250.000 VNĐ

Cartridge HP 38A

Cartridge HP 38A

Giá: 3.000.000 VNĐ

Cartridge HiJet H39A  

Giá: 1.250.000 VNĐ

Dùng cho: HP Laserjet 4300 seri
Cartridge HP 39A  

Giá: 3.956.000 VNĐ

Dùng cho: HP Laserjet 4300 seri
Cartridge HiJet H38A  

Giá: 1.250.000 VNĐ

Dùng cho: HP Laserjet 4200 seri
Cartridge HP 38A  

Giá: 3.000.000 VNĐ

Dùng cho: HP Laserjet 4200 seri
Cartridge HiJet H61A

Cartridge HiJet H61A

Giá: 1.092.000 VNĐ

Cartridge HP 61A

Cartridge HP 61A

Giá: 1.930.000 VNĐ

Cartridge HiJet H27A

Cartridge HiJet H27A

Giá: 1.050.000 VNĐ

Cartridge HP 27A

Cartridge HP 27A

Giá: 1.920.000 VNĐ

Cartridge HiJet H61A  

Giá: 1.092.000 VNĐ

Dùng cho: HP Laserjet 4100 seri
Cartridge HP 61A  

Giá: 1.930.000 VNĐ

Dùng cho: HP Laserjet 4000 seri
Cartridge HiJet H27A  

Giá: 1.050.000 VNĐ

Dùng cho: HP LaserJet 4000/4050
Cartridge HP 27A  

Giá: 1.920.000 VNĐ

Dùng cho: HP LaserJet 4000/4050
Cartridge HiJet H11A

Cartridge HiJet H11A

Giá: 1.092.000 VNĐ

Cartridge HP 11A

Cartridge HP 11A

Giá: 2.420.000 VNĐ

Cartridge HiJet H10A

Cartridge HiJet H10A

Giá: 1.050.000 VNĐ

Cartridge HP 10A

Cartridge HP 10A

Giá: 2.690.000 VNĐ

Cartridge HiJet H11A  

Giá: 1.092.000 VNĐ

Dùng cho: HP LaserJet 2400/2420
Cartridge HP 11A  

Giá: 2.420.000 VNĐ

Dùng cho: HP LaserJet 2400/2420
Cartridge HiJet H10A  

Giá: 1.050.000 VNĐ

Dùng cho: HP LaserJet 2300
Cartridge HP 10A  

Giá: 2.690.000 VNĐ

Dùng cho: HP LaserJet 2300
Cartridge HiJet H96A

Cartridge HiJet H96A

Giá: 1.050.000 VNĐ

Cartridge HP 96A

Cartridge HP 96A

Giá: 2.475.000 VNĐ

Cartridge HiJet H80A

Cartridge HiJet H80A

Giá: 750.000 VNĐ

Cartridge HP 80A

Cartridge HP 80A

Giá: 1.890.000 VNĐ

Cartridge HiJet H96A  

Giá: 1.050.000 VNĐ

Dùng cho: HP LaserJet 2100/2200
Cartridge HP 96A  

Giá: 2.475.000 VNĐ

Dùng cho: HP LaserJet 2100/2200
Cartridge HiJet H80A  

Giá: 750.000 VNĐ

Dùng cho: HP LaserJet M401/M425 seri
Cartridge HP 80A  

Giá: 1.890.000 VNĐ

Dùng cho: HP LaserJet M401/M425 seri
Cartridge HiJet H05A

Cartridge HiJet H05A

Giá: 720.000 VNĐ

Cartridge HP 05A

Cartridge HP 05A

Giá: 1.705.000 VNĐ

Cartridge HiJet H53A

Cartridge HiJet H53A

Giá: 670.000 VNĐ

Cartridge HP 53A

Cartridge HP 53A

Giá: 1.570.000 VNĐ

Cartridge HiJet H05A  

Giá: 720.000 VNĐ

Dùng cho: HP LJ P2035 / P2055
Cartridge HP 05A  

Giá: 1.705.000 VNĐ

Dùng cho: HP LJ P2035 / P2055
Cartridge HiJet H53A  

Giá: 670.000 VNĐ

Dùng cho: HP LJ P2014/2015/M2727
Cartridge HP 53A  

Giá: 1.570.000 VNĐ

Dùng cho: HP LJ P2014/2015/M2727
Cartridge HiJet H49A

Cartridge HiJet H49A

Giá: 630.000 VNĐ

Cartridge HP 49A

Cartridge HP 49A

Giá: 1.600.000 VNĐ

Cartridge HiJet H24A

Cartridge HiJet H24A

Giá: 588.000 VNĐ

Cartridge HP 24A

Cartridge HP 24A

Giá: 1.400.000 VNĐ

Cartridge HiJet H49A  

Giá: 630.000 VNĐ

Tương thích: HP LaserJet 1160/ 1320 printer series, 3390,3392
Cartridge HP 49A  

Giá: 1.600.000 VNĐ

Dùng cho: HP LaserJet 1160/ 1320 printer series, 3390,3392
Cartridge HiJet H24A  

Giá: 588.000 VNĐ

Dùng cho: HP LaserJet 1150
Cartridge HP 24A  

Giá: 1.400.000 VNĐ

Dùng cho: HP LaserJet 1150
Cartridge HiJet H13A

Cartridge HiJet H13A

Giá: 588.000 VNĐ

Cartridge HP 13A

Cartridge HP 13A

Giá: 1.600.000 VNĐ

Cartridge HiJet H36A

Cartridge HiJet H36A

Giá: 672.000 VNĐ

Cartridge HP 36A

Cartridge HP 36A

Giá: 1.375.000 VNĐ

Cartridge HiJet H13A  

Giá: 588.000 VNĐ

Dùng cho: HP LaserJet 1300
Cartridge HP 13A  

Giá: 1.600.000 VNĐ

Dùng cho: HP LaserJet 1300
Cartridge HiJet H36A  

Giá: 672.000 VNĐ

Dùng cho: HP LaserJet P1505 - M1522/M1120
Cartridge HP 36A  

Giá: 1.375.000 VNĐ

Dùng cho: HP LaserJet P1505 - M1522/M1120
Cartridge HiJet H85A

Cartridge HiJet H85A

Giá: 672.000 VNĐ

Cartridge HP 35A

Cartridge HP 35A

Giá: 1.200.000 VNĐ

Cartridge HiJet H35A

Cartridge HiJet H35A

Giá: 672.000 VNĐ

Cartridge HiJet H78A

Cartridge HiJet H78A

Giá: 672.000 VNĐ

Cartridge HiJet H85A  

Giá: 672.000 VNĐ

Dùng cho: HP LaserJet P1102/M1132/M1212NF
Cartridge HP 35A  

Giá: 1.200.000 VNĐ

Cartridge HiJet H35A  

Giá: 672.000 VNĐ

Dùng cho: HP LaserJet P1005 - P1006
Cartridge HiJet H78A  

Giá: 672.000 VNĐ

Dùng cho:HP P1560/P1566/P1600/P1606DN/M1536DNF
Cartridge HP 78A

Cartridge HP 78A

Giá: 1.275.000 VNĐ

Cartridge HP 85A

Cartridge HP 85A

Giá: 1.280.000 VNĐ

Cartridge HiJet H12A

Cartridge HiJet H12A

Giá: 588.000 VNĐ

Cartridge HP 12A

Cartridge HP 12A

Giá: 1.380.000 VNĐ

Cartridge HP 78A  

Giá: 1.275.000 VNĐ

Dùng cho:HP P1560/P1566/P1600/P1606DN/M1536DNF
Cartridge HP 85A  

Giá: 1.280.000 VNĐ

Dùng cho: HP LaserJet P1102/M1132/M1212NF
Cartridge HiJet H12A  

Giá: 588.000 VNĐ

Dùng cho: HP LJ 1010,1020,
3015,3020,3030,3050,M1005,1319F
Cartridge HP 12A  

Giá: 1.380.000 VNĐ

Dùng cho:HP LJ 1010,1020,3015,1319F
Hộp mực HiJet H92A

Hộp mực HiJet H92A

Giá: 525.000 VNĐ

Cartridge HP 92A

Cartridge HP 92A

Giá: 1.280.000 VNĐ

Cartridge HiJet H15A

Cartridge HiJet H15A

Giá: 588.000 VNĐ

Cartridge HP 15A

Cartridge HP 15A

Giá: 1.390.000 VNĐ

Hộp mực HiJet H92A  

Giá: 525.000 VNĐ

Dùng cho: HP LaserJet 1100/3200
Cartridge HP 92A  

Giá: 1.280.000 VNĐ

Dùng cho: HP LaserJet 1100
HP All in one 3200
Cartridge HiJet H15A  

Giá: 588.000 VNĐ

Sử dụng cho : HP LJ 1000/1200/3300/3380 Series
Cartridge HP 15A  

Giá: 1.390.000 VNĐ

Sử dụng cho : HP LJ 1000/1200/3300/3380 Seri
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
Cartridge HiJet H06F

Cartridge HiJet H06F

Giá: 525.000 VNĐ

Cartridge HP 06F

Cartridge HP 06F

Giá: Call

Hộp mực 06F

Hộp mực 06F

Giá: Call

Hộp mực H06F

Hộp mực H06F

Giá: Call

Cartridge HiJet H06F  

Giá: 525.000 VNĐ

Dùng cho: HP LJ 5L/6L/3100/3150
Cartridge HP 06F  

Giá: Call

Dùng cho: HP LJ 5L/6L - 3100 seri
Hộp mực 06F  

Giá: Call

Hộp mực H06F  

Giá: Call

Hộp mực H03F

Hộp mực H03F

Giá: Call

Hộp mực HP98A

Hộp mực HP98A

Giá: Call

Hộp mực H98A

Hộp mực H98A

Giá: Call

Hộp mực H03F  

Giá: Call

Hộp mực HP98A  

Giá: Call

Hộp mực H98A  

Giá: Call

 

Giá:

 • logopartner
 • logopartner
 • logopartner
 • logopartner
 • logopartner
 • logopartner
 • logopartner
 • logopartner